Pages

SELAMAT DATANG KE SEBAIK-BAIK CAHAYA

December 25, 2012

Hukum Menyambut/Mengucap Krismas

Muqadimah


Tanggal 25 Disember  merupakan tarikh istimewa bagi penganut agama kristian di seluruh dunia. Pada hari tersebut, para penganut agama ini akan meraikan perayaan Krismas sempena memperingati kelahiran Nabi Isa mengikut kepercayaan mereka. Menurut pegangan agama kristian, Nabi Isa merupakan anak kepada Allah S.W.T yang mengorbankan dirinya bagi menebus dosa warisan yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain akibat perbuatan Nabi Adam a.s. yang dikeluarkan dari syurga. Namun berbeza pula kita sebagai seorang muslim yang dikurniakan dua perayaan besar iaitu ‘Idulfitri dan ‘Iduladha tanpa mengingkari Nabi Isa adalah sebagai utusan, bukannya anak Allah S.W.T.
Hukum Sambutan Hari Krismas untuk orang Islam

Jelas, perayaan ini disambut bersempena dua perkara ;
Pertama : Jesus sebagai anak Allah
Kedua : pengorbanan Jesus yang disalib demi menebus dosa manusia.

Persoalan : Adakah perayaan ini boleh disambut oleh orang Islam dan bagaimana jika kita hanya mengucapkan tahniah/memberikan ucapan kepada masyarakat Kristian?

Jawapan : Hukum sambutan krimas ini boleh dibahagikan kepada dua :

1) Hukum Menyambut Perayaan Krismas Bersama Orang Kafir :

    Ulamak bersepakat dalam PENGHARAMAN meraikannya atau turut serta dalam apa-apa sahaja bentuk sambutan yang berkaitan dengan perayaan orang kafir termasuk perayaan Krismas. Seperti yang telah diterangkan di atas, umat islam hanya mempunyai dua perayaan yang besar iaitu ‘Idulfitri dan ‘Iduladha.

    Imam ibnu Qayyim menerangkan didalam kitabnya “Ahkam Ahli Zimmah” tentang hukum sambutan perayaan orang kafir : (TIDAK HARUS bagi orang mukmin itu menghadiri perayaan orang kafir dengan persetujuan semua para ulama. Perkara ini telah dijelaskan oleh para fuqaha’ mazhab empat dalam kitab mereka, berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Umar bin Al-Khattab berkata “Janganlah kamu masuk bersama orang kafir ke dalam gereja mereka pada hari perayaan mereka, maka sesungguhnya kemurkaan diturunkan kepada mereka”).

    Imam an-Nawawi juga menjelaskan dalam kitabnya Al-Majmu’ akan tegahan daripada bersama-sama dengan orang kafir di dalam majlis mereka kerana perbuatan tersebut memuliakan mereka dan dikira menyamakan kemuliaan orang mukmin dengan orang kafir, maka perkara tersebut adalah tidak harus.
    
Antara pendapat ulama dalam mengharamkan sambutan perayaan orang kafir adalah berdasarkan beberapa dalil antaranya :

>Sambutan tersebut menyerupai orang kafir

Pengharaman ini berdasarkan hadith baginda S.A.W. yang berbunyi :
Maksudnya : Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka." “Barangsiapa yang menyerupai (meniru) suatu kaum (yang bukan Islam), maka dia tergolong dalam golongan mereka” (Hadith ke-3512 riwayat Imam Abu Daud)

>Penyertaan atau menyambut perayaan tersebut merupakan satu daripada tanda kita menyukai dan cinta kepada mereka

Allah S.W.T. berfirman :
Maksudnya : Wahai orang-orang Yang beriman! janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya Yang lain; dan sesiapa di antara kamu Yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka Sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum Yang berlaku zalim. (Surah Al-Maidah ayat 51)

>Perayaan merupakan hal keagamaan dan aqidah kaum tertentu

seperti dalam hadith Nabi S.A.W. :
Maksudnya : Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah berkata, "Abu Bakar masuk menemui aku saat itu di sisiku ada dua orang budak tetangga Kaum Anshar yang sedang bersenandung, yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Anshar pada perang Bu'ats." 'Aisyah menlanjutkan kisahnya, "Kedua sahaya tersebut tidaklah begitu pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar pun berkata, "Seruling-seruling setan (kalian perdengarkan) di kediaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam!" Peristiwa itu terjadi pada Hari Raya 'Ied. Maka bersabdalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita." (Hadith ke-899 riwayat Imam Bukhari)

    Perayaan krismas menunjukkan akan aqidah mereka yang salah serta mensyirikkan  Allah, maka tidak harus kita menyertainya.


2) Hukum Mengucapkan Tahniah/Memberikan Ucapan Perayaan Kepada Mereka :

    Berhubung permasalahan mengucapkan tahniah kepada orang kafir pada perayaan mereka, terdapat perselisihan pendapat ulama. Ada yang membenarkan dan ada pula yang mengharamkan tindakan ini.

    Imam Ibnu Qayyim mengharamkan ucapan tahniah ini dengan katanya dalam kitabnya “Ahkam Ahli Zimmah” pada Bab Ucapan Tahniah Kepada Ahli Zimmi : (dan adapun ucapan tahniah terhadap  syiar yang telah dikhusukan kepada orang kafir adalah haram secara sepakat, seperti ucapan tahniah terhadap perayaan dan puasa mereka, dengan ucapan : Eid Mubarak ‘Alaika / tahniah atas perayaan ini, atau sebagainya).

    Tetapi menurut Dr Yusuf Qardawi dalam fatwanya, beliau mengharuskan tindakan ini selagi mana kita tidak menyambut perayaan mereka dan sekadar ucapan tahniah kepada mereka sebagai tanda hubungan kemasyarakatan. Pendapat ini bersandarkan kepada firman Allah S.W.T. yang bermaksud :

Maksudnya : dan apabila kamu diberikan penghormatan Dengan sesuatu ucapan hormat (seperti memberi salam), maka balaslah penghormatan itu Dengan Yang lebih baik daripadanya, atau balaslah Dia (dengan cara Yang sama). Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. (Surah An-Nisaa’ ayat 86)

Maksudnya : Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang Yang tidak memerangi kamu kerana ugama (kamu), dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang berlaku adil. (Surah Al-Mumtahanah ayat 8)
   
  Namun, perlu diingat bahawa ucapan yang ditujukan kepada mereka adalah suatu ucapan yang bukan digambarkan dengan keredhaan kita terhadap agama mereka tetapi semata-mata ingin menjaga hubungan dan berbuat baik kepada mereka. Sikap ini dari satu sudut menunjukkan Islam merupakan agama yang mengamalkan sikap toleransi dengan penganut agama yang lain dengan menjaga batasan syara’ yang telah ditetapkan.

Kesimpulan : Agama Islam merupakan agama yang menitikberatkan toleransi antara pengikutnya dan penganut agama lain. Namun, dalam masalah yang berkaitan dengan soal akidah, perkara ini adalah lebih utama. Berdasarkan kepada perbahasan yang telah diletakkan, kita dapat melihat penyelesaian kepada permasalahan adalah seperti berikut :

1. Haram menyambut perayaan orang kafir disebabkan kesalahan aqidah yang dianuti oleh mereka. Secara umumnya, perkara ini disamakan seolah-olah kita turut sama menyokong pendirian dan pegangan mereka.

2. Dibolehkan memberikan ucapan atau tahniah pada hari kebesaran mereka dengan syarat bukan disebabkan kita berasa redha dengan perayaan ini tetapi  ingin menjaga hubungan kemasyarakatan dalam sebuah komuniti.

    Apa yang paling penting ialah pendekatan yang digunakan oleh umat Islam dalam mendepani masyarakat berbeza bangsa dan agama dalam sesebuah kawasan. Cara ini perlu diberikan perhatian supaya Islam itu dapat diperlihatkan wajahnya yang indah dan kefahaman tentang suatu peristiwa itu dapat diperbetulkan.

Rujukan :
1. Al-Quran Al-Karim.
2. Sahih Al-Bukhari, karangan Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-Bukhari.
3. Sahih Muslim, karangan Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj Qushayri al-Nisaburi.
4. Sunan Abi Daud, karangan Abu Da'ud Sulayman ibn Ash`ath al-Azadi al-Sijistani.
6. Al-Majmu’, karangan Imam An-Nawawi.
7. Ahkam Ahli Zimmah, karangan Imam Ibnu Qayyim.
8. Al-Bidayah Wa An-Nihayah, karangan Imam Ibnu Kathir.
9. Tasamuh Fi Hadarah Islamiyah, karangan Dr Ikrimah Sobri.

December 21, 2012

Berhijrah ke Johor

Sudah lama rasanya saya tidak blogging. Banyak yang ingin dikongsikan tapi barangkali kekangan masa yang tidak mengizinkan. Mungkin lepas ini akan mencatit juga walaupun ringkas.

Sekarang saya bekerja bersama Kejuruteraan Astra Sdn Bhd. Bukan Astro. Company terletak di Shah Alam tetapi Projek banyak di Johor. Oh ya, syarikat ini merupakan konsultan dalam bidang aircond dan fire protection. Saya sebagai Project Engineer dalam bidang fire protection. Jujurnya memang tiada langsung pengalaman dalam bidang fire protection. Cuma setahu saya, saya suka main api masa kecil dulu.hehe..


Saya perlu belajar dengan cepat dalam bidang ni. Terlibat secara langsung dalam construction. Bersama dengan konsultan dan juga main contractor yang lebih berpengalaman menjadikan saya mangsa buli mereka. Itu lumrah dalam pekerjaan. Saya terima sebagai pengalaman dan ilmu.


Sekarang ini tugas saya menguruskan projek di Imperia, Puteri Harbour di Nusajaya. Apartment 8 tingkat yang akan dibina. Saya akan menetap di Nusajaya dan akan berbakti di sana..Pasti akan rindu Shah Alam.

Doakan kejayaan saya dunia akhirat

December 4, 2012

Aku bergelar GRADUAN

Alhamdulillah..aku kini bergelar graduan. Setelah 4tahun berhempas pulas dalam mengapai segulung ijazah,akhirnya aku kini bergelar seorang graduan kejuruteraan mekanikal dari UiTM Shah Alam.

Aku rakamkan jutaan terima kasih kepada Emak, Sharifah Ayob dan Ayah, Ateh Salim atas pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Tidak lupa kepada adik beradik yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan dalam pelajaranku.

Kepada pensyarah-pensyarah yang telah mengajarku...terima kasih dariku!!

Akan aku kutip segala ilmu dan pengalaman untuk aku bawa dalam kehidupan.

Sesungguhnya perjalanan aku masih lagi jauh....doakan kejayaanku dunia dan akhirat.

October 26, 2012

Makna dan Hikmah pengorbanan Nabi Ibrahim asKeteladanan dalam Al-Qur’an hanya ditujukan pada dua tokoh nabi yang sangat mulia, yakni Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula gelar kekasih Allah hanya disandang oleh kedua nabi tersebut. Shalawat yang diajarkan Rasulullah saw pada umatnya pun hanya bagi dua nabi dan keluarganya. Pilihan Allah SWT ini sangat terkait dengan risalah yang telah dilakukan oleh keduanya dengan sangat sempurna.
Pada kesempatan ini marilah kita ungkap sedikit mengenai sejarah dan keteladanan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s beserta keluarganya.
Telah diceritakan di dalam Al-Qur’an, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, Bapak dari para nabi itu telah melewati berbagai cobaan dari Allah SWT sejak beliau masih muda hingga masa tuanya dengan penuh kesabaran dan ketaatan, tanpa membantah. Beliau pernah dibakar hidup-hidup atas perintah Raja Namrud yang lalim karena berjuang menegakkan risalah Allah, menghabiskan bilangan tahun yang panjang dalam menanti seorang anak, kemudian saat sang anak lahir, beliau diperintahkan untuk meninggalkan anak itu beserta ibunya di tengah padang pasir tandus yang tak berpenghuni tanpa dibekali apa-apa. Namun, puncak dari segala cobaan yang diterima oleh Nabi ibrahim a.s, yakni ketika beliau menerima ilham untuk menyembelih anak yang teramat disayanginya, yang dinanti-nantikan kehadirannya. Perintah yang paling tidak masuk akal bagi kita.
Namun, Nabi ibrahim dan anaknya, Ismail, dengan berserah kepada Allah SWT, dengan penuh keikhlasan mau melaksanakan perintah dari Allah yang sangat berat itu. Walaupun di tengah perjalanan menuju tempat penyembelihan keduanya digoda oleh syaitan yang berusaha menggoyahkan keyakinan mereka, namun mereka tetap teguh dalam melaksanakan perintah Tuhan, bahkan melempari syaitan yang menggoda niat mereka itu.
Saat-saat yang menegangkan pun tiba. Ketika nabi Ibrahim menempelkan mata pisau yang tajam ke leher anaknya, Ismail, saat itulah Allah berbuat lain. Tanpa disadari oleh kedua hamba Allah yang patuh itu, Allah telah menukar Ismail dengan seekor kibasy (sejenis domba) yang gemuk untuk disembelih. Sehingga Ismail pun selamat dari penyembelihan yang dilakukan ayahnya.
Kisah itu sudah menjadi pengetahuan bagi seluruh umat muslim, dan setiap tahunnya, jutaan umat muslim melaksanakan ritual ibadah haji sebagai bentuk keteladanan terhadap perjalanan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Setiap rukun haji melambangkan kejadian yang dilakukan oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim a.s, dan anaknya, Ismail. Seperti lari-lari kecil (sa’i), melempar jumroh, termasuk menyembelih hewan kurban. Namun, pelajaran apakan yang dapat kita petik dari kisah pengorbanan nabi Ibrahim ini? Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita jadikan pelajaran.
Pertama, sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman, kita tidak akan dibiarkan merasa beriman tanpa diuji oleh Allah. Bahkan para nabi pun tidak luput dari ujian Allah. Terlebih kita sebagai manusia biasa yang hampir setiap hari menumpuk dosa dalam catatan amal kita. Ujian yang diberikan kepada kita sebenarnya ada dua bentuk, yakni musibah dan nikmat.
Ada beberapa sebab Allah memberikan ujian berupa musibah kepada kita. Yang pertama, bisa jadi itu merupakan sebuah teguran dari Allah kepada kita sebagai ummat-Nya yang sudah dianggap menyimpang jauh dari jalan yang diridhoi-Nya. Misalnya keadaan negeri kita belakangan ini yang menerima ujian bertubi-tubi berupa bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah nusantara dan telah memakan banyak korban, seperti banjir bandang di Papua, gempa dan tsunami di Sumatera Barat, dan yang terakhir meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah.
Peristiwa-peristiwa itu telah meninggalkan luka bagi ibu pertiwi. Sudah selayaknya kita renungkan bersama apa yang menyebabkan Allah begitu murka sehingga menurunkan azab-Nya secara bertubi-tubi kepada kita. Bukankah seharusnya kita bisa mengambil pelajaran? Sudah banyak penyimpangan dan kerusakan yang dilakukan di atas bumi zamrud khatulistiwa ini. Sudah banyak yang kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bisa kita lihat, tidak ada negeri yang kekayaannya melebihi negeri kita tercinta ini. Melimpahnya kekayaan alam, keindahan alam yang tiada bandingannya di belahan dunia manapun, beragamnya suku, adat, budaya, dan keanekaragaman kuliner khas dari setiap daerahnya, semua itu hanya dimiliki oleh Indonesia. Tapi ternyata, semua kekayaan yang telah diberikan Allah itu tidak membuat kita cukup bersyukur. Justru sebaliknya, membuat kita semakin serakah, tamak, dan kufur terhadap nikmat Allah. Tidak hanya banyak kerusakan alam yang dilakukan seperti penggundulan hutan secara membabi buta, pengerukan gunung-gunung sebagai pasak bumi yang akhirnya menjadi danau-danau yang tidak produktif karena mengandung zat-zat beracun dan berbahaya, tapi juga banyak kerusakan di bidang lainnya seperti KKN berjamaah yang nampaknya sudah mendarah daging dan berurat akar dalam benak hampir setiap perangkat institusi. Belum lagi bobroknya moral anak bangsa akibat gerusan globalisasi zaman tanpa filter yang sifatnya prinsipil yang sampai sekarang belum ditemukan penyelesaiannya.
Allah menegur kita karena Allah begitu menyayangi kita. Allah ingin kita kembali kepada-Nya. Kembali menjadi hamba yang taat, hamba yang bertaqwa. Allah ingin kita memperbaiki lagi kerusakan-kerusakan yang sudah terlanjur dilakukan, semua demi kebaikan kita sendiri, demi kesejahteraan kita bersama. Allah ingin kita kembali ingat apa tujuan hidup kita di dunia ini, yakni beribadah kepada-Nya.
Selain sebagai teguran, ujian dalam bentuk musibah yang diberikan oleh Allah bisa jadi karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah menggunung tak terhitung banyaknya. Bagaimana caranya? Yakni dengan bersabar. Jika kita sanggup bersabar atas ujian yang diberikan Allah, maka kesabaran kita itu akan menghapus dosa-dosa kita. Bersabar tidak hanya pasrah menerima nasib, tapi bagaimana kita berusaha bangkit dan keluar dari ujian dan permasalahan yang diberikan Allah. Bukan hanya bersabar dengan berdiam diri. Hal itu tidak disukai Allah, karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha untuk mengubah keadaannya sendiri.
Kemudian, ujian dari Allah bisa jadi dimaksudkan untuk mengangkat derajat hamba-Nya. Seperti Nabi Ibrahim yang kemudian layak disebut-sebut sebagai kekasih Allah setelah melewati begitu banyak ujian sepanjang perjalanan hidup beliau. Namun beliau tetap tabah, sabar, dan selalu berserah kepada Allah SWT dalm menjalankan setiap titah yang diperintahkan kepada beliau.
Adapun ujian dari Allah ada juga berupa nikmat. Ujian berupa nikmat ini seringkali tidak kita sadari, bahkan kita abaikan dan kita pergunakan untuk hal-hal tercela yang dibenci Allah. Ujian berupa nikmat ini bisa berupa kekayaan, kedudukan, kesehatan, kecerdasan, dan sebagainya. Seorang hamba Allah dikatakan lulus ujian tersebut jika ia bisa mensyukuri dan memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk hal-hal baik, untuk beribadah dan berjuang di jalan-Nya.
Pelajaran ke dua yang bisa kita tarik dari kisah Nabi Ibrahim tersebut ialah agar kita beribadah dengan ikhlas, tanpa motivasi lain kecuali semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT. Niat yang ikhlas itulah yang membuat Nabi Ibrahim sanggup menyembelih anak kandungnya sendiri, demi mematuhi perintah Allah.
Namun beribadah dengan dengan niat yang ikhlas ini tidak mudah dilakukan karena hati manusia begitu mudah tergelincir dan tergoda oleh motivasi lain. Sebagaimana yang kita ketahui, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan yang diniatkannya. Misalnya, jika seseorang bersedekah dengan maksud ingin dipuji dan dianggap dermawan oleh orang di sekitarnya, maka hal itulah yang akan didapatnya, bukan pahala di sisi Allah SWT.
Pelajaran ke tiga dari cerita Nabi ibrahim tersebut adalah berkaitan dengan hubungan bapak (orang tua) dan anak. Ketika Nabi Ibrahim a.s memberitahukan kepada Ismail tentang penyembelihan itu, Ismail tidak memperlihatkan sikap penolakan, bahkan mendukung untuk segera melaksanakan perintah dari Tuhan kepada ayahnya itu. Betapa Ismail sebagai anak begitu patuh kepada orang tuanya dan juga patuh kepada Allah, sekalipun perintah yang dilaksanakan kepadanya itu akan membahayakan jiwanya.
Kita sebagai anak, diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita sekalipun mereka tidak beriman kepada Allah. Kita pun harus menuruti nasihat dan perintah orang tua selama itu akan membawa kebaikan bagi diri kita dan tidak melanggar larangan Allah SWT.
Begitu dihormatinya posisi orang tua dalam Islam, sehingga orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar berkepribadian muslim dan berbakti kepada Tuhannya. Namun, dewasa ini banyak kita saksikan orang tua yang seakan lupa pada kewajibannya mendidik anak-anak mereka karena terlalu disibukkan oleh kewajiban lain yakni mencari nafkah. Sehingga banyak anak yang tercukupi semua kebutuhannya secara materiil tapi kering jiwa dan batinnya karena jarang atau bahkan tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Seharusnya kedua kewajiban itu bisa dilaksanakan secara seimbang. Carilah nafkah secukupnya, dan jangan sampai melupakan kewajiban penting untuk membimbing dan mendidik anak-anak agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah.
Itulah tiga pelajaran di antara banyak hikmah lain yang dapat kita tarik dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim a.s. Semoga dengan mempelajari hikmah ini dapat membuat kita lebih bijak dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kita. Aamin 3x, yaa … robbal ‘alamin …

September 1, 2012

Interview Engineer bertukar ke "pegawai agama"

Hari tu g interview engineer,xpenah aku kene interview selama 3jam.soalan kaitan post aku hanya setengah jam. masa yang berbaki adalah sesi "tanyalah ustaz".korang nak tahu soalannya?aku ada post di FB.Tapi kawan-kawan minta aku bagikan sekali jawapan.Aku sertakan sekali jawapan yang aku jawab masa tu. aku jawab kat sini xrefer mana2 pun sebab nanti korang kata aku copy paste.so,inilah jawapan aku.kalau salah boleh betulkan aku.
1. Agama lain menggunakan gelaran tuhan untuk tuhan mereka. dan orang Islam juga adakalanya menggunakan gelaran Tuhan dan bukan Allah..adakah waktu itu kita menyekutukan Allah?

Jawapan: kalau encik ingat sebelum ni ada isu penggunaan nama Allah oleh kristian.Banyak ayat dalam Al Quran cerita orang kafir apabila ditanya siapakah yang mencipta langit dan bumi lalu mereka menjawab Allah.kita boleh cari sama2 nanti ayat tu. Sebab orang kafir ini mengakui kewujudan Allah.Kalau kita belajar tauhid dipanggil tauhid rububiyah.hanya sekadar percaya kewujudan Allah. Tapi umat Islam bukan sekadar percaya tapi beriman kepada Allah dengan buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang.ada konsep pengabdian. Jadi penggunaan kalimah Allah dan tuhan ini xmenjadi isu.melainkan kita sebagai islam berdoa dengan menggunakan nama Tuhan tapi mengakui tuhan kita (Allah) sama levelnya dengan tuhan agama lain. Sekalipun kita menggunakan nama Allah,tetapi tidak bersandarkan tauhid kepada Allah dan menyamakan Allah itu "Allah" kristian maka kita juga tetap mensyirikkan Allah...bagi saya encik,penggunaan tuhan ni bukan isu yang besar.tapi isu yang paling besar manusia xberiman kepada Allah.


2. Apa itu akidah?

Jawapan: Saya ni bukan ustaz encik.tapi insyallah saya cuba sampaikan. Akidah ni pada bahasa kita panggil akad..macam kita nak kawin.mesti akad nikah baru sah..baru halal suami isteri.ada lafaznya. maka bagi kita seorang muslim nak "sahkan" hubungan kita dengan Allah mesti ada "akad"nya iaitu syahadah. Barulah digelar Islam. orang kafir nak masuk islam kene mengucap dulu..bukan terus sembahyang.jadi akidah ni hubungan kita dengan Allah.apa yang kita buat kat atas dunia ni akan dinilai oleh Allah. akidah ni bukan sekadar percaya kepada Allah tetapi yakin kepada Allah. macam orang perempuan percaya menutup aurat tu wajib.tapi berapa ramai yang boleh tutup aurat?sebab tidak ada keyakinan.hanya sekadar percaya.yakin itulah iman yang dibuktikan dengan perbuatan,percakapan bukan sekadar hati yang kita mengatakan kita sudah beriman.

3. Antara Allah dan Muhamaad,mana yang lebih tinggi?tapi kenapa frame Allah dan Muhamad yang kita gantung kat rumah diletak sama taraf?adakah Allah dan muhammad setaraf?

Jawapan: bagus jugak soaln tu bang.saya xpernah terfikir pun.ia xjatuh syirik..selagi mana akal kita masih sihat mengatakan Allah itu Allah dan muhammad itu rasulullah..ia selagi mana kita berpegang kepada syahadah sebab dalam syahadah kita mengakui tidak tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah..adapun yg digantung itu hanyalah seni..tanpa diniatkan lain. Ia boleh jadi syirik kalau kita gantung dgn niat allah dan muhammad itu sama..dan kita boleh gantung macamane sekalipun tapi xcantiklah dan nampak bodoh kita ni xreti gantung..dan syarat gantung juga perlu kepada adab..kita sendiri tahu bezakan..kalau encik la gantung frame tu,ada x encik niatkan Allah tu sama dengan Muhammad?

4. Adakah tulisan khat itu haram kerana mengubah bentuk ayat di dalam al quran?
Jawapan: macam saya katakan tadi la encik. Islam ni xrigid.ada seninya. tapi jangan melampau sehingga mengubah maksudnya. ia boleh jadi dakwah kepada bukan islam kalau lihat kesenian islam.

5. apa pandangan awak ttg politik?sebab bagi saya politik ni kotor.

Jawapan: Politik ni seni pentadbiran encik. encik beli barang ada tawar menawar x?ha...itulah politik dalam jual beli. sekarang politik yang encik tanya ni politik tadbir negara. dalam islam ajar bagaimana tadbir negara...orang skrg salah faham maksud politik..nak marah xboleh sebab depa xtahu...ok encik?

6. company yang awak apply ni orang putih.kafir.awak sanggup makan gaji dr orang kafir?

Jawapan: ada masalah ke encik?habis tu encik kerja sini dah berapa lama?hehe....dia macamni la encik. kerajaan guna cukai judi dan arak sebagai sumber kewangan. Mak ayah saya orang kerajaan,adakah mak ayah saya makan duit haram?orang yang berkaitan dengan jual beli arak dan judi sahaja yang haram...sebab tu kita nakkan pemimpin yang beriman...tahu halal haram..lagi satu,berapa banyak orang islam bukan company besar?kadang2 no choice...sebab tu kita kena maju...bukan hanya tahu kondem. kena laksanakan cara Islam..baru orang nampak..dulu nak buat bank Islam pun orang bising..skrg orang bukan Islam pun masuk jugak...

7. arak haram.tapi kenapa selangor dan kelantan masih jual arak?

Jawapan: betul encik arak haram.saya sokong. saya tanya encik, PR perintah selangor berapa tahun?UMNO perintah?berpuluh tahun..kilang arak ni baru 4tahun lepas ke tubuh?lama dah encik sejak zaman parameswara..hehe.(gurau). dan kita kena tahu,kilang arak ni bukan dibawah kerjaan negeri.tapi kerajaan pusat. so,kerajaan negeri xboleh senang2 tutup.tapi apa yang saya nampak di selangor,kedai seven E dah xjual arak..sebab situ je bidang kuasa kerajaan negeri.sekurangnya ada perubahan. zaman majapahit dulu ada?hehe...sebab tu penting kuasa ni encik...

8. kenapa iblis xnak sujud pada Allah tetapi Allah biarkan iblis menyesatkan manusia..

Jawapan: ada benda yang kita pikir logik akal...ada benda xboleh. sebab Islam ni agama wahyu.bukan Nabi Muhammad cipta. Allah lebih tahu kenapa Allah izinkan iblis menyesatkan manusia. kita xboleh nak kata Allah zalim...sebab tu Allah kuasa..kita ni hamba. Kalau gitu xadillah orang bukan islam xsembahyang...orang islam kena smbhyang.. Adil Allah dengan Adil manusia tak sama encik...sama macam hudud la...kecoh kata hudud Pas..bukan hudud Islam.PAS xkata pun hudud PAS.orang UMNO je kata.PAS cuma nak bawa hudud.ok apa dari UMNO yang kata pertahankan agama tapi xpernah nak usulkan hudud selama 55tahun perintah....ni kita bincang fakta ea encik..bukan nak politik sangat..tapi encik boleh pikir sendiri la..
9. Awak bagi kuliah di surau PAS?apa yang awak sampaikan?

Jawapan: eh,xlah...saya bagi kat surau al amin..masjid.mana ada nama masjid dan surau PAS..kan untuk semua..Islam untuk semua..kita je yg kategorikan..teruk kita ni kadang2..saya bawa kitab "Maza yakni.."apa?(xfaham)...apa ertinya saya menganut agama islam..hidup dah 40thn,20thn, claim kata kita ni islam tapi dari sudut akidah mcmane,ibadah,akhlak,jenayat...sebab islam ni luas.
10. Apa pandangan awak tentang diri saya?(soalan mati)

Jawapan: encik hebat..hehe...saya suka dengan orang yang boleh bawa bincang...(sambil dia menganggukkan kepala dan berkata "saya setuju dan puas hati dengan jawapan awak..baru saya jelas.")
Wallahualam

bersambung....ada kisah ttg perubatan islam,jin,karamah....hehe...

August 21, 2012

koleksi raya

Kongsikan dengan kalian pic raya aku dan family..

July 30, 2012

FATWA-DAJJAL-OLIMPIK

Nah..saksikan keasyikan agenda mereka dalam menyesatkan umat Islam.sehingga fatwa Malaysia membenarkan atlet umat islam tidak berpuasa...arghhhhh..terasa hinanya...
Telah dikhabarkan bahawa Dajjal laknatullah dan para wazirnya telah berada di London untuk acara gilang gemilang Olympic 2012. Mereka telah lama membuat persiapan untuk acara ini sejak dahulu lagi kerana melalui acara sukan antarabangsa inilah, mereka dengan mudahnya mengumpulkan penduduk seluruh dunia bagi menjayakan agenda mereka untuk menyihir seluruh dunia.


Bandar London telah dipilih kerana London merupakan pusat segala agenda jahat mereka dalam merosakkan dunia selama ini, manakala tahun 2012 pula adalah tahun yang sangat signifikan bagi mereka. Ia adalah tahun yang mana Dajjal laknatullah telah bebas daripada rantai yang mengikatnya selama ini. 2012 juga mempunyai maksud tersirat yang tersendiri. Kita tahu bahawa puak Illuminati, salah satu cabang pasukan Dajjal laknatullah sentiasa mempunyai kod-kod rahsia tersendiri bagi menjalankan agenda mereka. Kita tahu bahawa tulisan Arab dan Ibrani (Hebrew/ tulisan yahudi) ditulis dari sebelah kanan ke kiri. Jika 2012 itu diubah kepada huruf dan dibaca dari kanan ke kiri ia akan kelihatan seperti ZIOZ. Di dalam kod ini, huruf Z yang terakhir boleh diputar melawan arah jam menjadi huruf N. Dengan ini terbongkarlah dalang di sebalik Olimpik London 2012 atau Olimpik London ZION.

2012 = ZOIZ ZOIZ = ZIOZ ZIOZ =ZIONZion sebagaimana yang kita tahu adalah sebuah bukit di Jerusalem, yang diidamkan oleh Yahudi untuk membina Haikal Sulaiman bagi membina tapak kezahiran Dajjal laknatullah atau Mosyaikh mereka ke dunia bagi menguasai dunia.

Bermula 27 Julai 2012 iaitu pada hari Jumaat ini, apabila api Majusi Olimpik London 2012 dinyalakan, maka Dajjal laknatullah beserta para wazirnya akan menyebarkan sihir berat ke seluruh penduduk dunia, lebih-lebih lagi yang melihatnya secara langsung di London , atau pun yang menontonnya melalui televisyen dan internet tidak akan terlepas daripada sihir-sihirnya. Dan sesiapa yang terkena sihirnya, hampir mustahil tidak akan menjadi pengikutnya ketika kezahirannya kelak. Bagi pendokong perjuangan Islam akhir zaman dan pejuang Kebenaran dan pengikut Imam Mahdi dan Fata At Tamimi, bersiap sedialah untuk serangan berterusan sihir berat ini ke atas anda. Pagarlah diri anda dengan kaedah masing-masing. Semoga ALLAH SWT melindungi kita semua dengan berkat bulan Ramadhan ini.. Wallahu'alam~

July 26, 2012

Saya dah bekerjaya

Alhamdulillah,saya akan mula bekerja sebagai engineer bermula 30hb julai ni. Inilah kerjaya pertama saya. Moga ianya berjalan lancar..amin..July 22, 2012

Dimana Standard PUASA kita

"Eh,kalau xpuasa xpe kan?"tanya Abu
"Ko gile ke?puasa tu kan wajib."jawab si Ali
"Kenapa ko nak marah...sedangkan...."

Sebagaimana Firman Allah swt:

“ Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu semoga kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa ”. (Surah Al-Baqarah Ayat 183)

Mari sama-sama kita mentadabur firman Allah ini.moga kita mengetahui standard puasa kita.

Terlebih dahulu,perlu kita mengetahui bahawa ayat ini merupakan ayat yang terkandung di dalam surah madaniah yang diturunkan di madinah.

Ayat Madaniah

Surah Madaniah menceritakan tentang jihad fi Sabilillah, hukum hakam dalam sistem Perundangan dan Kekeluargaan Islam. Selain daripada itu Surah Madaniah menekankan aspek persaudaraan di dalam Islam serta cara berhadapan dengan golongan Munafik dan Yahudi di Madinah.

Cara pemakaian dalam Islam dan Hukum Hudud bagi kesalahan Zina, Fitnah serta mencuri ada disebut didalam Surah Madaniah.Surah Madaniah tidak menyentuh langsung tentang soal aqidah.

Ini adalah kerana keimanan para sahabat telahpun mantap dan tidak perlu lagi kepada ayat -ayat yang menceritakan tentang pembersihan aqidah. Surah An Nisa', Surah Muhammad, Surah Al Fath dan Surah Ar Rahman adalah contoh-contoh surah Madaniah


Ayat Makiah

Kebanyakan surah - surah Makiah mengajak manusia agar mentauhidkan diri kepada Allah serta menjauhkan daripada segala bentuk penyembahan selain dariNya, menceritakan perhal Syurga dan neraka serta nikmat-nikmat Allah kurniakan yang tidak terhitung banyaknya.

Selain daripada itu, di dalam surah Makiah banyak menceritakan tentang kisah perjuangan para nabi sebelum Nabi Muhamad s.a.w. seperti yang terdapat di dalam Surah Yunus, Surah Hud, Surah Yusuf dan Surah Ibrahim.

Surah Al Fatihah, Surah Al Isra', Surah Al Kahfi , Surah Mariam dan Surah Al Anbiya' serta Surah Luqman adalah antara surah - surah makiah.


Wahai orang-orang yang beriman

Jika diperhatikan, ayat madaniah menggunakan perkataan "wahai orang-orang yang beriman" manakala ayat makiah menggunakan "wahai manusia". Ini kerana di madinah,sudah terbentuk negara Islam Madinah yang diasaskan oleh Nabi Muhamad saw. Maka segala suruhan dari Allah mestilah di tegakkan dan ianya hanya mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman.

Perlu kita fahami, kewajipan puasa bukan sekadar mengajar kita menahan diri dari lapar dan dahaga tapi juga dari sudut pentingnya kekuasaan atau pemerintahan Islam. Hanya pemerintah yang beriman mampu menegakkan hukum hakam Allah.

Maka,kewajipan memilih pemerintah yang beriman sama sepertimana kewajipan berpuasa.

Jika hukum hakam tidak dapat ditegakkan,maka kita belajar Islam hanya sebagai teori. Sedangkan Islam itu bukan sekadar teori tetapi ia bersifat praktikal. Sebagaimana ia diterjemahkan melalui qudwah hasanah, Rasulullah saw.


Diwajibkan kamu berpuasa

Kewajipan berpuasa tidak dapat dinafikan lagi.

Tetapi jangan kita sempitkan pemikiran kita dengan berpuasa sahaja sedangkan disana ada tuntutan lain..yang ianya juga wajib ditegakkan sepertimana puasa.

Bayangkan,kita ditempelak dengan seseorang yang mengatakan puasa itu tidak wajib. Sudah pasti kita akan isytihar perang.Mana mungkin,puasa itu wajib!!

Tetapi bagaimana pula dengan hukum Allah yang lain iaitu hukuman qisas dan hudud?Dimana pendirian kita?


Maka disini penilaian standard puasa kita.sedangkan ayat perintah Allah mengenai berpuasa dan hukuman qisas adalah sama. Cuba perhatikan firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih" (Al-Baqarah:178)


Nah...tidak ada perbezaan langsung.

Menjadi jaminan,tidak ada seorang wakil rakyat yang berani mengusulkan "kita tidak akan berpuasa pada bulan ramadhan..tetapi pada bulan lain". Jika ada nescaya menjadi tajuk berita utama dalam berita hairan.

tetapi kenapa dalam hukum qisas, ada dikalangan kita yang mengatakan hukuman qisas tidak sesuai dan tidak akan dijalankan di malaysia..wahhhhh..hebatnya mereka.

Siapa kita untuk mengubah hukuman dan suruhan Allah..

Disinilah standard puasa kita menjadi paling hina kerana kita berpuasa tapi pada masa yang sama menolak hukum Allah yang lain..Hanya mengambil sebahagian dari firman Allah..Alangkah hodohnya perangai seperti itu.

Mudahnya, sepertimana kita berpuasa dengan mengimani firman Allah maka begitulah juga kita wajib menegakkan hukum Allah yang lain. Kerana itulah menguji standard iman kita.

Moga menjadi orang yang bertaqwa

Apa bukti kita bertaqwa kepada Allah?

Jika kita berpuasa, maka kita bertaqwa..Bagaimana pula jika kita menolak hukum Allah yang lain?sekejap bertaqwa sekejap tidak...mcm chipsmore.

Orang yang bertaqwa bila mana ia menjadikan Al quran dan sunnah sebagai petunjuk. Firman Allah:

"Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa"(al - Baqarah : 2)

Orang yang bertaqwa tidak ragu-ragu menjadikan Al Quran sebagai perlembagaan tertinggi dalam kehidupan. Tidak teragak-agak untuk melaksanakan perintah Allah. Sentiasa yakin dan membenarkan firman Allah dan sabda nabi saw.

Kesimpulan

Disaat kita membuka mulut untuk merasai nikmat berbuka puasa,kita terlupa mulut ini pernah menghina hukum Allah. Saat kita mendengar azan untuk berbuka, telinga ini jugalah menjadi pekak bila mana hukum Allah dipermainkan.. Semua itu menjadi sia-sia sebagaimana puasa kita sekadar merasai lapar dan dahaga.

Wallahualam.

July 14, 2012

Kerjaya sebagai hakim nasyid

hehe...aku dijemput untuk jadi hakim bagi kategori nasyid untuk pertandingan pelajar PASTI..bukan kerjaya tetap...seronok tengok budak2 ni bernasyid..menghiburkan hatiku..
July 10, 2012

Aku maksudkan rezeki itu...

"wahhh...dia kerja engineer..."
"ohh..keje salesman..."

Anda impikan pekerjaan yang bagaimana?sudah tentu yang baik dan gajinya besar...tipu la kalau xnak gaji besar...kan?kan?hehe

Pekerjaan yang baik

Tahukah kita barangkali pekerjaan salesman itu menjadikan dia manusia yang paling bersyukur kepada Allah...
Tahukan kita barangkali pekerjaan itu paling diberkati Allah berbanding kerja kita yang disangkakan sangat bertuah ini...

Kita menilai dari sudut kesenangan...tetapi tidak pada keberkatan dan keredhaan...

Tidak aku katakan yang kaya itu tidak ada keberkatan...tidak ada kesenangan...jika ia digunakan sebaiknya nikmat Allah dan tahu erti bersyukur...Alhamdulillah...

Cuma aku nak mengajak kita semua memandang dari sudut nikmat @ rezeki Allah ini hanya pinjaman. Kita dilahirkan dalam keadaan kosong. Allah mencatatkan pada kita rezeki,jodoh dan kematian kita..Jika kita mati bermakna sudah tiada rezeki lagi yang tercatat untuk kita.

Jika hari ini kita kaya,barangkali esok kita miskin kerana Allah mencatatkannya begitu...sebab itu jangan sombong dengan apa yang kita ada...

Rezeki itu dari Allah

Memang rezeki itu dari Allah..tapi....

ada saja tapinya...tapi apa?orang yang beriman percaya kepada pemberian Allah sehingga kemuncaknya, dia akan mendapat kemenangan jiwa. seorang yang kaya jiwanya senang dalam kehidupannya dan boleh menunaikan perintah Allah dengan cara sebaiknya...

Apa guna harta banyak tapi jahil agama
Apa guna harta banyak tapi amat sedikit melakukan amal jariah

Biar miskin tapi dia tahu erti sedekah jariah
Biar miskin asal dia tahu membaca ayat suci Al quran

Maka tidak pelik jika kita melihat para sahabat menginfakkan seluruh harta mereka pada jalan Allah..Abu Bakar, Umar dan Uthman merupakan sahabat yang banyak hartanya...

Lihat saja Menteri Besar Kelantan, Terengganu dan Kedah yang rumah mereka seperti rakyat biasa...apa agaknya pandangan mereka terhadap rezeki Allah...

Kita yang merasakan kaya dan senang, berapa banyak kita laburkan duit kita untuk Islam...

Yakin tanpa usaha itu dusta

Keyakinan kepada rezeki itu datangnya dari Allah bukanlah bermakna kita menafikan usaha...siapa yang usaha Allah akan ganjarinya sekalipun ia bukan islam..kerana Allah Maha adil..

tapi jika sudah diusaha,masih lagi begitu,bukan bermakna kita gagal..tetapi Allah sedang tarbiyah kita..

Bahayanya manusia tidak biasa dengan tarbiyah Allah..seringkali gagal dan akhirnya menyalahkan takdir.

Kesimpulannya

Orang yang beriman akan memandang apa yang berlaku disekelilingnya punya hikmah yang tersendiri. Bahkan diri sendiri menjadi hikmah terbesar kejadian Tuhan. Kita hanya pinjaman...mati kita nanti dipanggil mayat,kerana roh kita sudah berjumpa Allah...pandanglah rezeki dan nikmat tuhan itu sebagai anugerah dari Allah..Usah kita memperkecilkan rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Mungkin esok kita menjadi manusia yang fakir di akhirat kelak...

Jadilah Engineer yang beriman

Wallahualam.

July 4, 2012

aku akan rindu saat itu..

Ohh tidak....dalam sekelip mata 4tahun dah berlalu. sedih pun ada jugak..mesti akan rindu saat itu. tamat sudah pengajian aku di UiTM Shah Alam..Dulu xsabar nak habis,tapi sekarang mcm xnak habis pulak.hehe...

Bagi aku xde istilah habis belajar sebab proses menuntut ilmu ni sampai kita mati. sentiasa dan selamanya dalam menuntut ilmu...

Sekarang hanya tinggal presentation final year project aku pada 16hb July nanti...Lepas tu hanya menunggu result sebelum digelar graduan yang sah.hehe...

Kerja ooo kerja...alhamdulillah aku dapat kerja di shah alam sebagai project engineer....insyallah kalau tiada masalah bulan 8 nt aku akan mula kerja....bermula episod mencari duit utk kahwin...hehe...

Doakan perjalananku dipermudahkan dan diberkati Allah..

June 9, 2012

Ceramah di SK Subang Jaya

Pada 7 Jun yang lepas aku menyampaikan ceramah motivasi untuk adik-adik SK Subang Jaya..Motivasi aku untuk memberikan semangat kepada mereka bahawa setiap manusia itu berhak untuk berjaya. Sekalipun pada kita punyai kelemahan,tapi jarang untuk kita melihat kelebihan yang kita ada. Tembok penghalang harus dipecahkan!!


June 1, 2012

Makan malam di Aroma Ikan Bakar

Sampai sahaja dari Kuching,Sarawak...kak ngah belanja makan di aroma ikan bakar malamnya...mmg sedap...

April 26, 2012

DOA CINTA


Bagi yang mengharapkan cinta sejati, kebahagiaan dan kedamaian hati, bacalah doa ini secara istiqamah:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

اَللَّهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُوْصِلُنِي اِلَى قُرْبِكَ، وَاَنْ تَجْعَلَكَ أَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّاسِوَاكَ، وَاَنْ تَجْعَلَ حُبِّي إِيَّاكَ قَائِدًا اِلَى رِضْوَانِكَ، وَشَوْقِي اِلَيْكَ ذَآئِدًا عَنْ عِصْيَانِكَ، وَامْنُنْ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ عَلَيَّ، وَانْظُرْ بِعَيْنِ الْوُدِّ وَالْعَطْفِ إِلَيَّ، وَلاَتَصْرِفْ عَنِّي وَجْهَكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ اَهْلِ اْلإِسْعَادِ وَالْخُظْوَةِ عِنْدَكَ يَامُجِيْبُ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

Allâhumma innî as-aluka hubbaka wa hubba man yu-hibbuk, wa hubba kulli ‘amalin yûshi-lunî ilâ qurbik, wa an taj’alaka ahab-ba ilayya mimâ siwâk, wa an taj’ala hubbî iyyâka qâidan ilâ ridhwânik, wa syawqî ilayka dzâidzan ‘an ‘ishyânik, wamnun binna-zhari ilayka ‘alayya, wanzhur bi’aynil wuddi wal 'athfi ilayy, walâ tashrif ‘annî wajhak, waj’al-nî  min ahlil is’âdi wal khuzhwati ‘indaka yâ Mujîbu yâ Arhamar râ-himîn.

Ya Allah, aku memohon cinta-Mu, cinta orang yang mencintai-Mu, dan cinta amal yang membawaku ke samping-Mu. Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selain-Mu. Jadikan cintaku pada-Mu membimbingku pada ridha-Mu. Jadikan kerinduanku pada-Mu mencegahku dari maksiat atas-Mu. Anugerahkan padaku memandang-Mu.Tataplah diriku dengan tatapan kasih sayang. Jangan palingkan wajah-Mu dariku. Jadikan aku di antara penerima anugerah dan karunia-Mu wahai Pemberi Ijabah ya Arhamar rahimin. (Doa Imam Ali Zainal Abidin sa, Mafâtihul Jinân, bab 1: 125)

April 24, 2012

Ke Syurga dengan Rahmat Allah

 Kuliah Maghrib di Surau Seroja...Selamat mendengar


April 22, 2012

Berakhir dengan gembira atau berdukacita..

Tiba disurau, ada jasad terbujur kaku menanti untuk disolatkan. Aku solat dua rakaat di sebelah jenazah selepas azan dilaungkan..


Dihadapanku hadir dua pemuda turut solat..Aku perhatikan pergerakan mereka di dalam solat terlalu banyak seperti resah sesuatu. Solat yang aku perhatikan seperti orang yang tidak melazimi solat harian. Hatiku yakin mengatakan ini mesti anak si mati.

Sangkaanku tepat bila mana si anak di panggil untuk mengimamkan jenazah yang merupakan ayah mereka. Tapi ditolaknya lembut memberi laluan kepada Imam Surau mengimami jenazah..

Usai solat jenazah, si anak membuat ucapan dalam keadaan teresak-esak meminta dosa jenazah diampunkan dan segala hutang piutang minta dihalalkan atau dituntut seadanya.

Aku mengiringi jenazah diusung ke van jenazah.

Sangkaanku sekali lagi tepat bilamana melihat 'culture keluarga si mati'...aku beristighfar agar membuang segala sangkaan buruk pada mereka. Namun yang dilihat secara zahirnya begitulah..

Berpakaian hitam dan tudung ala-ala datin sehingga menampakkan warna keemasan dan bahasa inggeris menjadi bahasa pengantaraan.

Aku berpesan kepada diriku dan juga semua..

Apa yang kita harapkan di akhir kehidupan kita?mati kita tetap sama,dikafankan dengan kain putih dan disolatkan. Samada miskin atau kaya, semuanya sama. Samada berpangkat atau tidak...semuanya sama.

Yang membezakan adalah taqwa dan amalan kita semasa hidup.

Bagaimana tangunggjawab kita kepada mereka yang berada di bawah kita?isteri,anak,adik beradik...adakah kita mengingatkan mereka agar bertaqwa kepada Allah?menutup aurat, menjaga solat, menjaga batas pergaulan dan segala perbuatan yang menuju KPI Allah?

Amatlah rugi disaat kematian kita, mereka masih lagi meneruskan kehidupan jahiliah..tidak menutup aurat dan tidak menjaga solat..

Bukankah bila matinya anak adam akan terputus segala amalannya kecuali sedekah jariah, doa anak yang soleh dan ilmu yang bermunafaat.

Bagaimana hendak disalurkan pahala sedekah jariah jika mereka dididik dengan hidup bermewah. Berkira-kira dalam membantu fakir miskin. Mengekalkan sifat bakhil dan tamak dalam diri..

Bagaimana hendak disalurkan doa dari anak yang soleh, andai diabaikan tanggungjawab mengingatkan mereka akan solat?Bukankah solat itu doa?bahkan doa ibu bapa tidak mampu dibaca...maka,jangan lah bersedih andai jenazah kita tidak dimamkan oleh anak dan mereka yang kita sayangi. Semua itu disebabkan kecuaian tanggungjawab kita.

Bagaimana hendak dimanfaatkan ilmu andai kehidupan jauh dari pengetahuan agama. Tidak diendahkan akan pengetahuan mereka tentang solat,puasa, dan segala macam ibadah. Kita hanya membiarkan mereka dengan dunia mereka. Memaksa berjaya dalam duniawi tapi tidak sekali untuk berjaya ukhrawi. Bagaimana bacaan al quran mereka, solat mereka...tepuk dada tanya iman.

Semua itu adalah amalan yang menjadi saluran pahala buat si mati...rebutlah ia sebelum terlambat.

Tanggungjawab berada di pundak kita bagi seorang lelaki. Sebagai ketua dalam keluarga. Usah berbangga dengan kemewahan yang kita ada, pangkat yang dianugerahkan, pujian yang melambung tinggi, tetapi kita fakir dan gagal dalam mendidik keluarga ke arah taqwa.

Sebagai seorang anak, berusahalah dalam menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan menyalahkan kedua orang tua dalam keadaan mereka gagal mendidik kita. Barangkali mereka di uji Allah. Sebaliknya, kita perlu sedar akan tanggungjawab sebagai seorang anak. Mendoakan mereka, Menegur mereka, mengingatkan mereka..bukan kerana kamu pandai dan bijak tapi kamu kasih dan sayangkan mereka kerana Allah. Tidakkah kita sebagai anak mengimpikan untuk menjadi imam kepada mereka suatu hari nanti?

Sebagai seorang isteri, taatilah suamimu selagimana mereka tidak syirik kepada Allah. Sekalipun mereka jarang mengingatkanmu supaya menutup aurat, jaga batas pergaulan..sesungguhnya itu menjadi kewajipan kepadamu sekalipun kalian tidak bergelar seorang isteri tetapi sebagai seorang muslimah..Kalian menjadi penarik bagi si suami untuk masuk ke neraka Allah. Kalian juga menjadikan si suami seorang yang muflis di akhirat nanti kerana dosa yang kamu lakukan. Berusahalah menjadi wanita dan isteri yang solehah. Bukan hanya azam yang dipasang setiap tahun tapi mesti diterjemahkan dan dizahirkan. Moga kalian diberi kekuatan..

Sama-samalah kita merenung akan akhir  kehidupan kita...moga kita mati dalam keadaan khusnul khatimah..amin.

Sungguh mati itu tidak awal sesaat dan tidak lewat sesaat..
Mak dan Arif datang Shah ALam

Cadang nak beli makanan..sekali mak call.

"Mak dalam perjalanan ke rumah kak ngah. Dah sampai eco park"

Ada 15minit lagi sebelum sampai rumah kak ngah.huhu...memang suprise. Aku pun ambil keputusan terus ke rumah kak ngah dengan berjubah dan berkain je. Al maklumlah,baru lepas solat maghrib.

Esok pagi bersarapan di warong basikal di rantau panjang. Pakai baju yang sama..tapi mandi ea..hehe..

Cuti semester ni aku tak balik,so bila mak datang ambil kesempatan untuk jumpa la..walaupun sekejap tapi perjumpaan amat bermakna=)

rizqin nak karaoke
nasi lemak penghalang diet

nasi ayam pembuka selera

soto orang lama

mee rebus elak ayam

muka kenyang


Taujihad